Ceník

Příprava, koordinace a vedení projektů

Cena zpracování projektových žádostí se stanoví individuálně podle rozsahu a náročnosti
projektu.

Ceník dílčích aktivit je následující:

 • monitoring dotačních příležitostí (1000,- Kč/měsíc u českých dotačních
  titulů a 2500,- Kč/měsíc u zahraničních dotačních titulů)
 • vyhledávání partnerů (2 000,- Kč až 10 000,- Kč podle náročnosti)
 • příprava vlastní projektové žádosti (cena se stanoví individuálně
  podle obtížnosti projektu, pro orientaci – cena středně obtížného
  projektu v oblasti lidských zdrojů se pohybuje na úrovni cca 40 000,- Kč)
 • sestavení projektových týmů (2 000,- Kč až 10 000,- Kč podle obtížnosti projektu)
 • koordinace a administrace projektu v průběhu jeho řešení (cena se stanoví
  individuálně podle administrativní náročnosti projektu)

Zpracování analýz

Cena analýz se stanoví individuálně podle rozsahu a hloubky analýzy a podle dostupnosti
informačních zdrojů.

Výzkum názorů cílových skupin

Cena výzkumu se stanoví individuálně podle rozsahu šetření. Ceník dílčích aktivit
je následující:

 • dotazníková šetření - cena jednoho dotazníku je kalkulována následujícím způsobem:

  počet respondentů Kč/dotazník
  do 50 300,- Kč
  51-100 290,-Kč
  101-300 280,- Kč
  301 – 500 270,- Kč
  501 – 800 260,- Kč
  801 – 1000 250,- Kč
  nad 1001 240,- Kč

  Cena zahrnuje přípravu, tisk, distribuci dotazníků a sběr dotazníků, kódování a přepisy
  do počítačového programu a zpracování základních výsledků ankety.

 • hloubkové rozhovory - cena jednoho rozhovoru je 1500,- Kč a zahrnuje vedení rozhovoru
  v délce trvání 30 – 60 min., nahrávaného na záznamník, a jeho přepis a vyhodnocení.
  Do ceny jsou rovněž zahrnuty další náklady spojené s rozhovory, jako je příprava
  scénáře rozhovoru a analýza všech rozhovorů. Z hloubkových rozhovorů je pro zákazníka
  sepsána výzkumná zpráva obsahující doporučení. Cena nezahrnuje náklady na dopravu.

 • skupinové rozhovory – skupinové rozhovory se provádí ve skupinách 4-12 diskutujících
  a zpravidla trvají 30-60 minut. Skupinové rozhovory jsou nahrávány a následně
  přepisovány a vyhodnocovány. Ze skupinových rozhovorů je sepsána výzkumná zpráva
  obsahující doporučení. Cena jednoho skupinového rozhovoru je 30.000,-Kč.

Vedení korespondence

Cena vedení korespondence se stanoví individuálně podle rozsahu a náročnosti textů.
U pravidelné korespondence lze dohodnout paušální cenu podle konkrétních požadavků
zákazníka. U příležitostné korespondence se rámcová cena jednoho standardního
dopisu pohybuje:

 • dopis v českém jazyce od 100,- Kč do 300,- Kč/1NS, v závislosti na odbornosti textu

 • dopis v cizím jazyce od 300,- Kč do 600,- Kč/1NS, v závislosti na odbornosti textu

Cena zpracování jiných druhů firemní dokumentace závisí na individuální dohodě.

Překlady

Cena překladů se stanoví individuálně podle rozsahu a náročnosti textů a podle časových
požadavků na jejich vyhotovení. U pravidelně zadávaných překladů lze dohodnout slevu
až 15 %. Orientační ceny překladů jsou cca od 200,- Kč do 500,- Kč/1 NS. Konečná cena
je vždy stanovena vzájemnou dohodou se zákazníkem. Minimální účtovaná jednotka
představuje 0,5 NS, přičemž 1 NS (normostrana) čítá 1 800 znaků včetně mezer.

Příplatky:
 • expresní vyhotovení (za překlad vyhotovený v den zadání – expresní příplatek
  ve výši 50 % - 100 %; za překlad vyhotovený do 24 hodin – expresní příplatek
  ve výši 30 % - 60 %)

 • náročnost překladu (text psaný rukou, špatně čitelný výchozí text, překlad textu
  obsahujícího tabulky, grafy či jinak složitě strukturovaného textu, historické texty)
  – příplatek ve výši 10-50 %.

Zpracování podkladů pro propagační materiály

Cena zpracování textů pro propagační materiály se pohybuje v rozsahu:

 • reklamní letáky apod. od 500,- Kč do 1 000,- Kč/ 1 běžná strana finálního výstupu

 • články, informační brožury apod. od 500,- Kč do 2 500,- Kč /1NS v závislosti
  na odbornosti textu

Zpracování dějin organizací, firem a obcí

Cena se stanoví individuálně podle rozsahu a hloubky zpracování a podle dostupnosti
informačních zdrojů. Cena při standardní dostupnosti informací se pohybuje od 1 500,- Kč/NS
finálního textu při rozsahu cca 30-80 stran bez obrazových příloh. Cena zahrnuje studium
literatury, zpracování předaných materiálů a přípravu dějin do finální podoby. Do ceny nejsou
zahrnuty cestovní náklady ani náklady pro přípravu publikace pro tisk. Cena archivního studia
se pohybuje od 2500,- Kč/den (uvedená cena je kalkulována tak, že jeden den představuje
6 hodin archivního studia). Cena nezahrnuje náklady na dopravu, případné ubytování
a pořizování kopií dokumentů. Vzhledem k tomu, že archivní studium je časově a odborně
velmi náročné, je k němu přistupováno až tehdy, kdy není možné získat informace jiným
způsobem, a vždy se souhlasem zadavatele. Za archivní studium se v této souvislosti
nepovažují návštěvy archivů za účelem objednání příslušných archiválií do studovny,
ale pouze vlastní práce s archiváliemi.