Reference


Zkušenosti s naší prací mají následující instituce, firmy a organizace:

 • Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
 • Český statistický úřad
 • Královéhradecký kraj
 • Rektorát Univerzity Karlovy v Praze
 • Stavební fakulta ČVUT
 • Sociologický ústav AV ČR
 • Masarykův ústav AV ČR
 • Ústav mezinárodních vztahů
 • Česká advokátní komora
 • Národní vzdělávací fond, o.p.s.
 • Gaius – volné sdružení pro zkoumání společenských a ekonomických problémů, o.s.
 • Spolek Svatobor
 • Šafrán, občanské sdružení
 • STEM, s.r.o.
 • Factum Invenio, s.r.o.
 • CS Trans, s.r.o.
 • Presto, překladatelské centrum, s.r.o.
 • Didacticus, překladatelská agentura, s.r.o.
 • SPĚVÁČEK překladatelská agentura, s.r.o.


Ukázky prací


Mezi ukázkami jsou zařazeny veřejně dostupné materiály, na jejichž zpracování
jsme se významnou měrou podíleli: